Ελληνικά English
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 4
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
TopSmallBanners1
TopSmallBanners2
TopSmallBanners3
TopSmallBanners4
TopSmallBanners5
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Newsletter Περισσότερα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ » ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CE

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.


Πρέπει να είστε  κάτοχος Γ’ κατηγορίας. Έχετε  8 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.


Θα χρειαστείτε:

 

-3 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

-παράβολο Εθνικής τράπεζας 30€ για τα νέα διπλώματα

-παράβολο δημόσιου ταμείου 108.15€

-φωτοτυπία ταυτότητας ή αδείας παραμονής

-φωτοτυπία διπλώματος

-τον αριθμό ΑΦΜ

-υπεύθυνη δήλωση & αίτηση εκτύπωσης οι οποίες δίνονται από τη σχολή.