Ελληνικά English
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 4
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
TopSmallBanners1
TopSmallBanners2
TopSmallBanners3
TopSmallBanners4
TopSmallBanners5
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Newsletter Περισσότερα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ » ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D-DE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D

Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου  έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος.  Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

15 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης- 15 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.


Θα χρειαστείτε:

 

-4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

-παράβολο Εθνικής τράπεζας 90€ για παθολόγο-οφθαλμίατρο

-παράβολο Εθνικής τράπεζας 30€ για τα νέα διπλώματα

-παράβολο δημόσιου ταμείου 108,15€

-φωτοτυπία ταυτότητας ή αδείας παραμονής

-φωτοτυπία  διπλώματος

-τον αριθμό ΑΦΜ

-υπεύθυνη δήλωση & αίτηση εκτύπωσης οι οποίες δίνονται από τη σχολή.


Για τη
χορήγηση πιστοποιητικών οι γιατροί χρειάζονται:

 

-2 φωτογραφίες

-βιβλιάριο ασθένειας

-απολυτήριο στρατού

 

Kαι τις εξής εξετάσεις:

 

-αίματος

-ουρίας

-ζαχάρου

-καρδιογράφημα

-ακτινογραφία θώρακος.


Εάν είστε κάτοχος Γ’ κατηγορίας δε θα χρειαστείτε το παράβολο των 90€ για γιατρούς.

 

 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DE

 

Δικαίωμα οδήγησης για:  Λεωφορεία αρθρωτά, η λεωφορεία   με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου    πάνω από 750 kgr και μέχρι του μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης Δ κατηγορίας τουλάχιστον. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

 8 ώρες πρακτικής οδήγησης