Ελληνικά English
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 4
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
TopSmallBanners1
TopSmallBanners2
TopSmallBanners3
TopSmallBanners4
TopSmallBanners5
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Newsletter Περισσότερα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ » ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C1-C

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  C1 (  έως 7500kgr)

Δικαίωμα οδήγησης για:  Φορτηγά έως 7500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος.  Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης

7 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης-10 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης    ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος.  Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

15 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης- 15 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.


Θα χρειαστείτε:

 

-4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

-παράβολο Εθνικής τράπεζας 90€ για παθολόγο-οφθαλμίατρο

-παράβολο Εθνικής τράπεζας 30€ για τα νέα διπλώματα

-παράβολο δημόσιου ταμείου 108,15€

-φωτοτυπία ταυτότητας ή αδείας παραμονής

-φωτοτυπία  διπλώματος

-τον αριθμό ΑΦΜ

-υπεύθυνη δήλωση & αίτηση εκτύπωσης οι οποίες δίνονται από τη σχολή.


Για τη
χορήγηση πιστοποιητικών οι γιατροί χρειάζονται:

 

-2 φωτογραφίες

-βιβλιάριο ασθένειας

-απολυτήριο στρατού

 

και τις εξής εξετάσεις:

 

-αίματος

-ουρίας

-ζαχάρου

-καρδιογράφημα

-ακτινογραφία θώρακος.