Ελληνικά English
HOME PROFILE Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ COMPANY NEWS SITEMAP CONTACT US
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 4
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
TopSmallBanners1
TopSmallBanners2
TopSmallBanners3
TopSmallBanners4
TopSmallBanners5
Categories
Company News more
Newsletter more
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΑΜ-Α1-Α2-Α

 

Εάν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκίνητου, έχετε 11 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 14 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

 

Θα χρειαστείτε:

 

-3 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

-παράβολο Εθνικής τράπεζας 30€ για τα νέα διπλώματα

-παράβολο δημόσιου ταμείου 27€

-φωτοτυπία ταυτότητας ή αδείας παραμονής

-φωτοτυπία διπλώματος

-τον αριθμό ΑΦΜ σας

-υπεύθυνη δήλωση - αίτηση εκτύπωσης οι οποίες δίνονται από τη σχολή.


Εάν δεν είστε κάτοχος διπλώματος
τότε έχετε 31 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης-14 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

 

Θα χρειαστείτε:

 

-4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

-παράβολο Εθνικής τράπεζας 90€ για παθολόγο-οφθαλμίατρο

-παράβολο Εθνικής τράπεζας 30€ για τα νέα διπλώματα

-παράβολο δημόσιου ταμείου 18€

-φωτοτυπία ταυτότητας ή αδείας παραμονής

-τον αριθμό ΑΦΜ σας

-υπεύθυνη δήλωση-αίτηση εκτύπωσης οι οποίες δίνονται από τη σχολή.


Για τη χορήγηση πιστοποιητικών οι γιατροί χρειάζονται:

-2 φωτογραφίες

-βιβλιάριο υγείας

-το παράβολο της Εθνικής

 

Eάν δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας τότε πρέπει να προσκομίσετε τις εξής εξετάσεις:

-γενική αίματος

-ουρίας

-καρδιογράφημα

-ακτινογραφία θώρακος