Ελληνικά English
HOME PROFILE Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ COMPANY NEWS SITEMAP CONTACT US
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 4
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
TopSmallBanners1
TopSmallBanners2
TopSmallBanners3
TopSmallBanners4
TopSmallBanners5
Categories
Company News more
Newsletter more
ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

Έχετε 21 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης - 25 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.


Θα χρειαστείτε:

-4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

-παράβολο Εθνικής τράπεζας 90€ για παθολόγο-οφθαλμίατρο

-παράβολο Εθνικής τραπέζης 30€ για τα νέα διπλώματα

-παράβολο δημόσιου ταμείου 18€

-φωτοτυπία ταυτότητας ή αδείας παραμονής

-αριθμό ΑΦΜ.

-υπεύθυνη δήλωση-αίτηση εκτύπωσης δίνονται από τη σχολή.

 

Για τη χορήγηση πιστοποιητικών οι γιατροί χρειάζονται:

-2 φωτογραφίες

-βιβλιάριο υγείας

-το παράβολο της Εθνικής

 

Εάν δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας τότε πρέπει να προσκομίσετε τις εξής εξετάσεις:

-γενική αίματος

-ουρίας

-καρδιογράφημα

-ακτινογραφία θώρακος


Εάν είστε κάτοχος οποιασδήποτε κατηγορίας ΑΜ-Α1-Α2-Α τότε έχετε 18 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Θα χρειαστείτε:

 

-3 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

-παράβολο Εθνικής τράπεζας 30€ για τα νέα διπλώματα

-παράβολο δημοσίου ταμείου 27€

-φωτοτυπία ταυτότητας ή αδείας παραμονής

-φωτοτυπία διπλώματος

-τον αριθμό ΑΦΜ

-υπεύθυνη δήλωση & αίτηση εκτύπωσης οι οποίες δίνονται από τη σχολή.